Archyvas 2022

Lietuvos etnokosmologijos muziejus ieško edukatoriaus (-ės)

Lietuvos etnokosmologijos muziejus ieško edukatoriaus (-ės)
Apie įstaigą Lietuvos etnokosmologijos muziejus yra respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, priskiriamas kultūros ir gamtos istorijos muziejų rūšiai.  Etnokosmologija – vizualinių, emocinių, etninių, dvasinių, pažintinių, pragmatinių, prognostinių ir ontologinių ryšių su Kosminiu pasauliu visuma.

Muziejaus esmė – žmogaus ir žmonijos ryšiai su Kosminiu pasauliu.

Pagrindinis Lietuvos etnokosmologijos muziejaus uždavinys yra rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti, moksliškai tyrinėti, eksponuoti ir teikti lankytojams informaciją apie žmogaus ir žmonijos ryšius su Kosminiu pasauliu, taip pat vykdyti aktyvią edukacinę, kultūrinę, turizmo informacijos sklaidos veiklą, sudaryti sąlygas valstybės, kultūros ir mokslo, vietos bendruomenių renginiams organizuoti, tenkinti visuomenės kultūros poreikius.

Veiklos sritis Edukacinių užsiėmimų ir kitų edukacinių veiklų įvairaus amžiaus lankytojams

kūrimas ir organizavimas.

Pareigybės

lygis

Pareigybė yra A lygio.
Funkcijos • Inicijuoja, kuria ir atnaujina temas edukaciniams užsiėmimams, edukacines

programas ir kitas edukacines veiklas, viešina muziejaus rinkinius ir jų tyrimus;

• rengia informacinę ir metodinę medžiagą edukaciniams užsiėmimams;

• rūpinasi edukaciniams užsiėmimams bei renginiams skirtų priemonių

įsigijimu ir jas prižiūri;

• rengia leidybai edukacinę ir informacinę medžiagą, susijusią su vykdoma

edukacine veikla;

• rengia ir Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėjui laiku pateikia informaciją apie organizuojamą edukaciją; aktyviai dalyvauja nuosekliai ir sistemingai viešinant su Muziejaus edukacija susijusią informaciją Muziejaus tinklalapyje, socialiniuose tinkluose (Facebook‘e ir kt.) bei kituose viešosios

komunikacijos kanaluose;

• veda edukacinius užsiėmimus pagal Muziejaus poreikius;

• veda edukacinius užsiėmimus, naktines ekskursijas su teleskopais;

• esant poreikiui, veda ekskursijas po Muziejaus ekspozicijas ir laikinąsias parodas;

• prisideda prie Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimo ir įgyvendinimo;

• dirba muziejaus laukiamajame, renginių metu, lankytojus operatyviai

informuoja apie Muziejų, ekskursijas, edukaciją, kultūros renginius ir teikia

kitą su Muziejaus veikla susijusią objektyvią informaciją;

• inicijuoja, rengia bei įgyvendina projektus, susijusius su edukacine ir kita

Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus veikla bei darbuotojo kvalifikacijos kėlimu.

Minimalūs

reikalavimai

• Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį

arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (pedagogo kvalifikacija ar pedagogikos kursai, edukacinio darbo patirtis – privalumas);

• mokėti lietuvių kalbą (gimtoji arba C1 lygis);

• mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar lenkų)

B1 lygiu;

• išmanyti edukacijos organizavimo specifiką;

• būti gerai susipažinęs(-usi) su Lietuvos etnokosmologijos muziejaus istorija, koncepcija, veikla, etnokosmologijos idėja, turėti etnologijos, mokslo istorijos, astronomijos žinių pagrindus;

• gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;

• turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius – mokėti dirbti Microsoft Office ar

lygiaverčiu programų pakete.

Kita Pedagogo kvalifikacija ar pedagoginiai kursai – privalumas.

Edukatoriaus darbo patirtis – privalumas.

Neterminuota darbo sutartis.

Suminė darbo laiko apskaita.

5 darbo dienų savaitė pagal muziejaus ekskursijų ir edukacijų registraciją.

Atlyginimas Nuo 1330 Eur prieš mokesčių išskaitymą.
Kontaktai Kontaktinis asmuo: Muziejaus administratorė  Miglė Tumėnaitė – Valančiūnė.

Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Edukatorius“ el. paštu

info@etnokosmomuziejus.lt iki 2022 m. vasario 21 d.

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Mūsų draugai
Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Kulionių k., Žvaigždžių g. 10, Čiulėnų sen., Molėtų r.
Tel./Faks: (8-383) 45-424

Kontaktai

tel. registracijai į ekskursijas 8-615-20688
El. paštas: info@etnokosmomuziejus.lt

Instagram

Sekite mus

Prenumeruoti naujienas