Archyvas 2020

Palydint į amžinybę dr. Janį Kletnieką

Palydint į amžinybę  dr. Janį Kletnieką

Palydint į amžinybę nuoširdų lietuvių tautos bičiulį dr. Janį Kletnieką (Dr.sc.ing.h.c. Jānis Oļģerts Klētnieks,1929-2021). In memoriam

Netekome įžymaus mokslo istoriko, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos garbės nario, Latvijos MA garbės daktaro, aktyvaus Baltijos šalių nepriklausomybės kelio veikėjo, mūsų broliškų tautų mokslo ryšių tyrinėtojo ir puoselėtojo,  puikaus geodezijos inžinieriaus docento Janio  Kletnieko. Šių metų sausio 1 d. ištikusi dr. J. Kletnieko mirtis – skaudus smūgis ir Baltijos šalių mokslo istorikų bei filosofų asociacijai, kurios tapsmui bei sėkmingai veiklai velionis skyrė labai daug pastangų.

Dr. J. Kletniekas buvo kilęs iš Vidžemės – jis gimė 1929 m. birželio 23 d. Priekulių parapijoje netoli nuo Cėsio. Mokėsi Cėsių vidurinėje ir Priekulių žemės ūkio mokyklose. Po tėvo mirties šeima persikėlė gyventi į Rygą. Eksternu baigęs vidurinę mokyklą, Janis 1948 m. įstojo į Latvijos žemės ūkio akademiją. Įgijęs inžinieriaus žemėtvarkininko kvalifikaciją, darbinę veiklą pradėjo Latvijos valstybiniame kaimo statybų projektavimo, melioracijos ir elektrifikavimo institute. Tačiau vedinas potraukio kūrybiniam moksliniam darbui, o ir domėjimuisi žvaigždėtuoju dangumi, J. Kletniekas 1957 m. tapo Latvijos valstybinio universiteto Astronomijos observatorijos mokslo darbuotoju, įsijungdamas į Tarptautinių geofizikos metų programos vykdymą. Netrukus jis buvo paskirtas „Laiko tarnybos“ vadovu;  įgyvendinant Tarptautinių mokslinio bendradarbiavimo metų programą, atliko per 3000 žvaigždžių stebėjimus ir apskaičiavo 174 etaloninių laikrodžių korekcijas. Iš šio darbo rezultatų parašytas ir pirmasis jo mokslinis straipsnis. Kartu J. Kletniekas universitete pradėjo ir pedagoginį darbą, vadovaudamas geodezijos, bendrosios ir taikomosios astronomijos praktiniams darbams. 1959 metais datuoti pirmieji jo mokslo populiarinimo straipsniai, kurių vėliau yra parašęs išties labai daug. Astronomijos žinias gilino studijuodamas Maskvos astronomijos instituto aspirantūroje; stebėtojo įgūdžius tobulino Valstybės pagrindinėje Pulkovo observatorijoje.

Nuo 1962 m. J. Kletniekas pedagoginį darbą tęsė Rygos politechnikos institute, dėstydamas geodeziją, inžinerinę geodeziją, aerogeodeziją, vadovaudamas stažuotėms. Kartu jam buvo patikėta atlikti labai sudėtingus geodezinius matavimus Rygos aukštuminių pastatų statybose bei tiltų deformacijų stebėsenoje. 1969 m. inžinierius baigė Maskvos geodezijos, aerofotografijos ir kartografijos instituto aspirantūrą, tačiau sveikatos problemos sutrukdė apginti disertaciją. Labai sėkmingos buvo J. Kletnieko 1973 m. atliktos fotogrametrijos praktikos Bratislavos ir Prahos technikos universitetuose, įgalinusios tokią specializuotą laboratoriją įsteigti ir Rygoje. Dalykiškomis J.Kletnieko konsultacijomis netrukus pasinaudojo Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto bei Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar Vilnius Tech) darbuotojai, įsirengdami analogiškas fotogrametrijos laboratorijas. Ši moderni technologija kultūros ir gamtos paveldo tyrinėjimams bei restauravimui – labai pravarti! O tas geranoriškas ir šiltas Rygos bei Vilniaus akademinių institucijų bendradarbiavimas geru žodžiu minimas iki šiol… 1985 m. J.Kletniekui buvo suteiktas pedagoginis docento vardas.

Latvijai atgavus nepriklausomybę, Rygos technikos universitete, buvusiame institute vėl buvo atkurta Geodezijos katedra, kurios vadėjo pareigas 1991-1995 m. ėjo doc. J. Kletniekas. Iki 1999 m.  jis studentams dėstė  geodezijos, astronomijos, fotogrametrijos, inžinerinės geodezijos ir globalių padėties nustatymo metodų kursus, vadovavo magistriniams darbams. Jo iniciatyva katedroje buvo vykdoma per 70 mokslinių tyrimų temų. Bendradarbiaudamas su Valstybine žemės tarnyba, doc. J. Kletniekas su kolegomis parengė keletą valstybei labai svarbių dokumentų: Latvijos kartografijos plėtros koncepciją (1995 m.), Valstybinio nekilnojamojo turto kadastrą (1996 m.), Latvijos geodezinių koordinačių sistemos nuostatus (2002 m.); taip pat sukūrė Latvijos statybos standarto projektą „Geodeziniai statybos darbai“ (2000 m.). Jis taip pat vadovavo 1993 m. įsteigtam „Geodezijos konsultavimo centrui“. O 1992 m. gruodžio mėn. ir 1993 m. balandžio mėn. doc. J. Kletniekas dalyvavo ekspedicijose Turkmėnijoje, ieškant tarpukario Latvijos ministro pirmininko Karlio Ulmanio (1877–1942) kapo.

Labai plačiai nuskambėjo Latvijos specialistų, geodezininkų ir archeologų darbuotė Egipte, bendroje ekspedicijoje su prancūzais 2002 m. ir 2004 m. tyrinėjant Karnako šventyklą ir Džosero piramidę. Ten dr. J.Kletniekas pirmą kartą egiptologijos praktikoje pritaikė skaitmeninės fotogrametrijos metodus. Apie šiuos darbus jis 2008 m. parašė ir knygą „Amžinybės valdovai“ (Mūžības valdnieki). Knygoje   pirmą kartą latvių kalba nušviesta egiptiečių religijos kilmė, apžvelgti tekstai, sutinkami  piramidėse ir papirusuose. Kultūros istorijai skirta ir paskutinė dr. J. Kletnieko knyga, iš spaudos išėjusi 2017 m.; tai „Senovės mįslės“ (Seno laikmetu lokos). Šiame leidinyje bandoma rasti atsakymus į  daugelį svarbių  civilizacijos raidos klausimų: kokia buvo Europos megalitų paskirtis – kulto pastatai, palaidojimo vietos, o galbūt senovės observatorijos? Nuo kada žmonija pradėjo skaičiuoti mėnesius ir metus? Kaip mūsų protėviai suprato astronominius reiškinius?  Inžinieriaus posūkis į  proistorės tyrinėjimus nebuvo atsitiktinis; greta savo specialybės darbų dr. J. Kletniekas entuziastingai domėjosi baltų kultūros artefaktais, mūsų kraštų senųjų gyventojų etnožinija, kalendorinėmis sistemomis, liaudies dainų semantika. Yra aplankęs ir garsiuosius pasaulio megalitų paminklus – anglų Stounhendžą, inkų Maču Pikču. Gražus baltiškojo mokslinio bendradarbiavimo pavyzdys šioje tarpdisciplininėje mokslo srityje – dr. J. Kletnieko organizuota bendra paleoastronomijos ekspedicija Lietuvoje, bendri seminarai. Neužmirštamas lieka ir bendras 1992 m. saulės užtemimo stebėjimas bei akmens amžiaus „labirintų“ tyrimai  Solovecų salose Barenco jūroje… Dr. J.Kletnieko  parašytos knygos, dovanoti eksponatai papildė Lietuvos etnokosmologijos muziejaus fondus.

Labai didelis velionies įdirbis yra geodezijos ir astronomijos istorijos Latvijoje tyrinėjimuose. Ypač verta pabrėžti jo indėlį į Rygos technikos universiteto istorijos pažinimą. Jam dalyvaujant buvo parašyta knyga apie Statybos fakulteto istoriją bei penkių tomų kolektyvinė monografija „Latvijos aukštojo techninio išsilavinimo istorija“ (2002–2017 m.). Dr. J. Kletniekas nuodugniai išnagrinėjo visų Rygos technikos universiteto pirmtakų – Rygos politechnikumo, Rygos politechnikos  instituto, technikos fakultetų Latvijos universitete – istoriją.  Dr. J.Kletnieko bibliografijoje – per  450 mokslinių ir mokymo metodinių darbų, taip pat jis yra poros dešimčių knygų autorius ar bendraautoris. Studentų ir kolegų gerbiamas ir mylimas, buvo renkamas į ne vienos visuomeninės organizacijos vadovybės  pareigas. Įžymaus mokslo istoriko ir geodezininko nuopelnai mokslo bei kultūros baruose įvertinti garbinguoju Trijų Žvaigždžių ordinu.

Artimai pažinojusius Janį stebino jo nepaprastas darbštumas, kūrybinga energija, interesų platumas, mokslinių įžvalgų originalumas, o bendravimą darė itin maloniu jo optimistinė prigimtis, empatija, džentelmeniškumas  ir  puikus humoro jausmas. Gera matyti, kad Janio ir Mirdzos vaikai, išaugę akademinės dvasios šeimoje, o ir anūkai taip pat eina mokslo keliu. Šviesi dr. J. Kletnieko asmenybės ir jo darbų atmintis ragina mus ir ateityje išlaikyti bei stiprinti prasmingą Baltijos šalių brolybę.

 

Latvijos ir Lietuvos kolegų vardu

Prof.dr. Alida Zigmunde

Prof. dr. Libertas Klimka

 

Mūsų draugai
Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Kulionių k., Žvaigždžių g. 10, Čiulėnų sen., Molėtų r.
Tel./Faks: (8-383) 45-424

Kontaktai

tel. registracijai į ekskursijas 8-615-20688
El. paštas: info@etnokosmomuziejus.lt

Instagram

Sekite mus

Prenumeruoti naujienas